top of page

Ögonlysnings
Patella

Resultat

Här kommer vi publicera nyheter gällande ögonlysningar och patellaundersökningar gjorda på våra hundar samt avkommor. Aktuella skrivelser och publiceringar kan också komma att uppdateras här.

140339612_1757877957703943_4303524333737

NYHETER

ÖGONLYSNINGSRESULTAT

2021-01-18

Grand Tandem Master - Max 

Ögonlyst med resultat CLEAR/UA

Veterinären anmärkte på att Max hade 3st väldigt små, fina ärr på sitt högra öga som talar om en tidigare liten yttra skada/infektion. Inget som har med ärftliga ögonsjukdomar att göra.

Hos Lapplands Djurklinik, Specialist Maria Källberg

Ögonlysning på Lucky Line's There She Is- Kava
Ögonlysning på Lucky Line's Run For Victory - Cegra
Ögonlysning på Lucky Line's Treasure Hunter - Latte
Ögonlysning på Kreatyur Salsa Romantika - Flare

NYHETER

ÖGONLYSNINGSRESULTAT

2020-07-02

Lucky Line's Treasure Hunter - Latte

Ögonlyst med resultat CLEAR/UA


Lucky Line's There She Is - Kava

Ögonlyst med resultat CLEAR/UA

Lucky Line's Run For Victory - Cegra

Ögonlyst för 2a gången med resultat CLEAR/UA

Kreatyur Salsa Romantika - Flare

Ögonlyst för 2a gången anmärkning: ''Mycket svag påvisning av Vitreous Prolapse.'' Ingen förändring sedan förra ögonlysningen.
 

Hos specialist Elisabeth Winther Hansen i Luleå.

106966743_10157387607360963_405591860533
106697200_10157387607270963_809962362330

NYHETER

Patellaundersökning

2020-07-02

Lucky Line's Treasure Hunter - Latte

Patellaundersökt med resultat 0/0 (UA)

Lucky Line's There She Is - Kava

Patellaundersökt med resultat 0/0 (UA)

Hos specialist Elisabeth Winther Hansen i Luleå.

106444768_300846861058169_19712251878270
106926038_289159738902444_50485938712036
Ögonlysning på Lucky Line's Silence Speaks - Juni

NYHETER

ÖGONLYSNINGSRESULTAT

2020-06-18

Lucky Line's Silence Speaks - Juni

Ögonlyst för 2a gången vilket resulterade i:

CERF Clear!
Alltså UA/Utan anmärkning.

Hos specialist Eva Gustavsson i Kalmar.

101792541_1553758348115906_5266701628085
90470005_704005260140765_504451812084521
ÖGONLYSNING

Ögonlysning gör man för att klargöra om djuret visar symptom på vissa typer av ärftliga ögonsjukdomar. Tyvärr saknas behandling för många av dessa sjukdomar, men man kan minska förekomsten av dem genom avelsurval.

Vi ögonlyser våra hundar tidigast vid 18 månaders ålder.

 

Det är därför viktigt både för den enskilde djurägaren och för uppfödaren att kontrollera om djuret visar symtom på ärftlig ögonsjukdom om djuret ska användas i avel.

Hunden får ögondroppar 30-40 minuter före ögonlysningen. Dropparna vidgar pupillerna så att ögats inre delar kan ses. 

När ögondropparna gett effekt utförs undersökningen i ett rum som är mörklagt. Undersökningen är smärtfri och görs bäst utan lugnande medel. Man använder ett indirekt oftalmoskop (optiskt instrument) för inspektion av näthinnan och synnerven och en spaltlampa för kontroll av ögats främre delar; linsen, hornhinnan och ögonlocken. Andra instrument som kan användas är direkt oftalmoskop, kammarvinkellins (gonioskopilins) och tryckmätare.

Denna undersökning med tillhörande intyg görs endast utav en leg. specialiserad veterinär.

Patellaluxation-Grade-Di-Dona-et-al.-201
PATELLAUNDERSÖKNING

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation.

 

Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

Palpatorisk undersökning av knäleder.

Tidigaste åldern för patellaundersökning är när hunden är 12 månader. Patellaluxation konstateras genom palpation och graderas på en skala från 0–3 baserat på med vilken lätthet luxering sker:

  • Grad 0 = Normal

  • Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.

  • Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.

  • Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

Denna undersökning med tillhörande intyg görs endast utav en leg. specialiserad veterinär.

bottom of page